We care - marmac - MarMac2018

Evolution not revolution.
                                                                            Grenton
Evolution not revolution.
Evolution not revolution.
Go to content

Main menu:

We care - marmac

Vårt mål är att förbättra livskvalitet, trygghet samt att minska risken för olyckor hemma.

Våra system hjälper att förebygga blandannat:
- fallolyckor
- risker för bränder, översvämningar i hus / lägenheter med mera.
Vi  kan också erbjuda tjänster till personalen som arbetar med kunderna samt till kundens anhöriga.
Till exampel kan vi erbjuda tjänster:
- som informerar om kundens inaktivitet,
- digital tjänster som skickar information om problem i kundens hus/lägenhet (huset ''vet'' till vilken person ska det skicka information så att kunden får det bästa möjliga hjälp) samt hjälper att lösa eventuella problem på distans (man kan ge feedback till vattenläcka i huset/lägenheten) samt mycket, mycket mer.
Fördelar:
Snabb reaktion på nödsituationer hemma. Automatisk information om nödsituation till anhöriga eller personal. Systemet kan bli behjälplig till ambulans / räddningstjänsten, andra att lokalisera kundens hus genom till exampel aktivering av blinkande ljus utomhus, kontrol av olika funktioner i huset från mobil / surfplata.

Produktifunktioner:
Enkelt att använda
Snabbt installation
Installation uttan ändringar i byggnadens elinstallation.

0790 10 61 95
kontor@marmac.se
Klementinstigen 3a
333 33 Smålandsstenar, SVERIGE

Back to content | Back to main menu